977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

El Consell d’Administració de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat avui, 23 d’abril de 2021, l’atorgament d’una subvenció de prop de 20,6 MEUR al Centre Comarcal del Baix Camp per a l’execució de diverses millores al centre comarcal de tractament de residus municipals, ubicat a Botarell.

Les actuacions que es desenvoluparan consisteixen en:

  • Ampliació i millora de la planta de tractament mecànic i biològic de la fracció resta
  • Modificació de la línia de pretractament de la fracció orgànica de la planta de compostatge
  • Remodelació i posta a punt dels tres digestors de la planta de digestió anaeròbia.

La subvenció atorgada per l’ARC suposa el 100% del pressupost de l’actuació que durà a terme el Consell Comarcal. Els treballs que s’executaran s’emmarquen en el conveni de colꞏlaboració entre el Consell Comarcal d’Alt Camp, el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Mancomunitat, sota la coordinació de l’ARC, per a la gestió del servei públic de disposició i tractament de la fracció orgànica recollida
selectivament (FORM) i de la fracció resta i la valorització dels residus urbans, que aquests ens locals tenen delegada per part dels municipis.

La data límit per a realitzar aquestes actuacions serà l’octubre de 2025.