977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Deixalleria comarcal

A la deixalleria comarcal s’accepten els residus que no es recullen en les 5 fraccions, com ara mobles i els especials perquè poden portar problemes per al medi i la salut. Dins dels residus municipals, els residus especials són:

La recollida selectiva es realitza a tots els municipis del Baix Camp (excepte Reus) i, també, en alguns municipis de l’Alt Camp que estan adherits a la xarxa Secomsa

RESIDUS ESPECIALS

 • Piles
 • Bateries
 • Aparells electrònics
 • Pintures
 • Olis
 • Tòners
 • Pesticides
 • Fusta tractada
 • Fluorescents
 • Refrigerants
 • Productes de neteja
 • Altres

Cal esmenar que no s’accepten els següents residus:

 • Uralita
 • Runa d’obra
 • Medicaments
 • Pladur
 • Pneumàtics

Els residus de la deixalleria van a les plantes de tractament corresponents. Al nostre territori també hi tenim funcionant una deixalleria mòbil.