977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Educació ambiental

Secomsa organitza activitats i campanyes amb l’objectiu d’informar i conscienciar sobre la necessitat del reciclatge en origen. Per tal d’incentivar la sensibilització a la població i d’informar sobre com cal gestionar els residus i d’incrementar el reciclatge, organitza xerrades tant a centres educatius com a col·lectius socials de la comarca i visites a les plantes de reciclatge de Botarell per poder explicar la gestió dels residus domèstics i promoure la sensibilització de la població.

Xerrades

Secomsa organitza activitats i campanyes amb l’objectiu d’informar i conscienciar sobre la necessitat del reciclatge en origen. Per tal d’incentivar la sensibilització a la població i d’informar sobre com cal gestionar els residus i d’incrementar el reciclatge, organitza xerrades tant a centres educatius com a col·lectius socials de la comarca.

Visites a la planta

Les visites a la planta que s’ofereixen des de Secomsa als centres educatius del territori son una excel·lent manera de poder explicar la gestió dels residus domèstics, per ajudar a sensibilitzar la població envers la necessitat de reciclar i finalment, desmuntar els mites que la brossa s’acaba barrejant tota i no es recicla.

Campanyes

Des de Secomsa, volem fer arribar als ciutadans els consells útils per a fer una correcta selecció dels residus de cara al seu posterior reciclatge. Per les persones que tinguin dubtes sobre a quin contenidor va cada residu i la seva classificació selectiva, podeu consultar el quadre que es presenta a continuació on s’ubica cada fracció en el contenidor que li correspon.