977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Consells de recollida selectiva

Des de Secomsa, volem fer arribar als ciutadans els consells útils per a fer una correcta selecció dels residus de cara al seu posterior reciclatge. Per les persones que tinguin dubtes sobre a quin contenidor va cada residu i la seva classificació selectiva, podeu consultar el quadre que es presenta a continuació on s’ubica cada fracció en el contenidor que li correspon.

Tota mena d’envasos i bosses de plàstics.
Llaunes de beguda i de conserves.
Brics, embolcalls plastificats i d’alumini.
Safates de porexpan.

Diaris i revistes.
Papers.
Capses i embalatges de cartró.

Només envasos de vidre:
Ampolles de vidre.
Pots de vidre sense tap ni xapa.

Restes de fruita, verdura, carn i peix.
Ossos, espines i menjar en mal estat.
Closques d’ous, fruits secs i marisc.
Marro de cafè i restes d’infusions.
Taps de suro, serradures, paper de cuina, tovallons i mocadors de paper usats.

Restes de poda d’arbres i arbustos.
Restes de poda de tanques vegetals.
Fulles, flors seques i gespa.

Bolquers i compreses.
Restes d’escombrar.
Cendra i burilles de cigarretes.
Excrements d’animals.
Restes de ceràmica.