977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Personal i parc de vehicles

Secomsa disposa d’un parc de vehicles de diferents tipologies que cobreixen els serveis de:

  • Recollida selectiva de residus i neteja viària
  • Tractament del compostatge.
  • Tractament de la fracció resta

En total, les tres societats, Secomsa, Secomsa Cambrils i Secomsa Gestió, disposen de 100 vehicles operatius que tenen el seu propi espai a la Finca Mas d’en Duran i el seu servei de manteniment, a través d’un taller propi a la mateixa finca. 

Pel que fa al personal, l’equip de Secomsa està format per 240 persones que treballen a les tres empreses en els serveis de recollida selectiva en els municipis, en les dues plantes de tractament de residus del complex de Secomsa i en les oficines del Centre Comarcal de Gestió de Residus de Mas d’en Duran.