977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Finca Mas d’en Duran

La Finca Mas d’en Duran és on està ubicat el Centre Comarcal de Gestió de Residus, en el municipi de Botarell

El Centre Comarcal està gestionat per Secomsa però és propietat del Consorci per la Gestió dels Residus del Baix Camp, que depèn del Consell Comarcal del Baix Camp, de l’Agència de Residus de Catalunya i d’alguns municipis de la comarca.

La Finca Mas d’en Duran és una finca de tradició història que pertanyia al terme de la Quadra dels Tascals, datada l’any 1243 i incorporada, posteriorment al terme de Botarell.

La Quadra dels Tascals la formaven cinc masos vells: el mas del Domenge (conegut com a Mas d’en Venis), el mas d’en Domènec (ara desaparegut), el mas d’en Giol, el mas d’en Perdiu i, finalment, el mas d’en Duran, on hi radicava la batllia.

El Mas d’en Duran era el més important del terme de la Quadra dels Tascals i se situa prop de la riera de Riudecols.

Avui en dia, encara es conserva patrimoni arquitectònic de la finca on ara hi ha instal·lades les oficines i el laboratori de Secomsa.

En aquestes oficines encara es conserven restes de pintures murals que formaven part de les dependències familiars i grans arcs fets amb pedres de carreu que sostenen les bigues del trespol. Segons recullen alguns historiadors, en el mas hi havia un calabós situat als baixos que es va cremar durant la revolta de 1936.

Juntament amb el calabós, en els baixos s’hi ubicava un molí d’oli i un de cereals que, fins fa no gaire, es podien entreveure les moles i curres i, també, hi havia premses per fer vi i cups que encara es conserven. En l’ala sud-oriental de la finca s’hi endevina l’era.

Actualment, la Finca Mas d’en Duran acull a part de les oficines de Secomsa i els seus laboratoris.  La resta del terreny del mas és on s’hi ubiquen les plantes de tractament de residus que disposen d’una coberta solar fotovoltaica. El complex es complementa per un parc de vehicles i una deixalleria pels residus voluminosos, com electrodomèstics, restes d’olis i altres residus que no reben tractament.