977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

El servei es posarà en marxa a partir de l’1 de juliol al barri del Molí de la Torre i part de Vilafortuny. També s’amplia la recollida porta a porta comercial i s’implanta el sistema d’identificació personal voluntari als contenidors de tot el municipi. L’objectiu és incrementar l’índex de recollida selectiva, guanyar en comoditat, tenir els carrers més nets i aplicar una tarifa justa.

SECOMSA, empresa concessionària per la recollida de brossa a Cambrils, iniciarà el proper 1 de juliol una prova de recollida selectiva de residus amb el sistema porta a porta domiciliari als barris del Molí de la Torre i part de Vilafortuny (Mas d’en Bosch, Tallats, Jardins, Ametllers i Castell). A més, també s’amplia el porta a porta comercial amb la recollida de la fracció orgànica i s’implanta el sistema d’identificació personal voluntari als contenidors de tot el municipi.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; el regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat, Alejandro Garcia; el tècnic de Secomsa Héctor Sancho, i l’enginyera municipal Sònia Juncosa, van presentar aquestes noves mesures amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva, guanyar en comoditat, tenir els carrers més nets, reduir les males olors i millorar la imatge de la via pública.

L’alcalde de Cambrils va afirmar que és necessari emprendre aquest tipus de mesures per millorar el triatge dels residus, que ja fa anys que apliquen molts països d’Europa, i va apuntar que es començarà per zones residencials on la implantació del sistema és més fàcil.

El regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat va explicar que la recollida porta a porta és un dels sistemes més eficients per poder superar el 55% de recollida selectiva que marca la normativa europea pel 2025 i que els municipis que ja l’han aplicat han assolit uns percentatges d’entre el 60 i el 80%. “A Cambrils fa anys que estem estancats al voltant d’un 50% i tot i els esforços no hem estat capaços d’avançar, per tant calia implantar mesures més innovadores i diferents per obtenir resultats diferents”, va concloure el regidor.

Per acabar, el tècnic de Secomsa va explicar que es tracta d’una recollida més propera i individualitzada, amb un control de qualitat directe i un sistema d’identificació que en el futur ha de permetre l’aplicació d’una taxa justa de residus perquè qui recicli més pagui menys.

 

La recollida porta a porta

La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i horaris determinats per a cada fracció. Només cal treure el cubell amb les bosses separades de la fracció que toca entre les 21:30 i les 22:30 hores i recollir-lo un cop que estigui buit. En cas de treure una fracció el dia que no toca o bé treure els residus mal separats, les bosses no es recolliran i es posarà un adhesiu d’avís.

L’Ajuntament lliurarà a cada habitatge un cubell gris multiproducte de 40 litres, un paquet de bosses compostables, un calendari amb imant i un adhesiu per marcar el lloc on la persona usuària vol que s’instal·li el ganxo que fixa el cubell i identifica l’habitatge.

La recollida es realitzarà amb un nou camió amb diferents compartiments que realitzarà dues rutes.  Al Molí de la Torre, Ametllers i tots els comerços, els dimarts es recollirà l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari, els dijous l’orgànica, el paper i cartró i el tèxtil sanitari, els dissabtes l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari i el diumenge el rebuig i el tèxtil sanitari.

A Mas d’en Bosch, Tallats, Jardins, Castell i tots els comerços, els dilluns es recollirà l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari, els dimecres l’orgànica, el paper i cartró i el tèxtil sanitari, els divendres l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari i el diumenge el rebuig i el tèxtil sanitari.

Per altra banda, aquest juny també s’ha ampliat amb la fracció orgànica el servei de recollida comercial porta a porta, que s’afegeix a la recollida del cartró que ja es porta a terme des de l’estiu del 2022 a tot el municipi i compta amb 800 establiments adherits.

 

Sistema d’identificació dels contenidors municipals

Els contenidors d’orgànica i envasos disposaran d’uns lectors gràcies als quals el veí o veïna que llenci les escombraries es podrà identificar de forma voluntària amb l’aplicació de mòbil Civiwaste.

Amb aquesta lectura, Secomsa registrarà la fracció que està reciclant la persona i en quin contenidor la diposita. L’aplicació permetrà a la persona usuària gestionar el seu reciclatge i donar a conèixer les possibles incidències que observi, com ara brutícia o deteriorament dels contenidors.