977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Organigrama

L’empresa Secomsa està presidida per una Junta General conformada pels membres del Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, ja que és una societat que depèn d’aquest ens comarcal que actua com a gestor dels serveis de recollida i tractament de residus.

A banda de la Junta General, l’ens està format per un Consell d’Administració que fa la gestió directa de la societat i que està encapçalat per la presidenta de Secomsa, Antoni Abelló.

A continuació, es pot veure l’organigrama de Secomsa, amb la composició de la societat i les diverses coordinacions de serveis que estan establertes.

Per consultar més informació sobre Secomsa, podeu visualitzar els estatuts de l’empresa a través del Portal de Transparència, clicant aquí.

Organigrama Secomsa

Organigrama Secomsa Cambrils