977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Visites a la planta

Les visites a la planta que s’ofereixen des de Secomsa als centres educatius del territori son una excel·lent manera de poder explicar la gestió dels residus domèstics, per ajudar a sensibilitzar la població envers la necessitat de reciclar i finalment,...