977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Recollida de residus

El 1996, Secomsa inicia el servei de recollida selectiva de les diferents fraccions de residus municipals.

Tractament de residus

Els serveis de tractament de residus que gestiona Secomsa i Secomsa Gestió es duen a terme al Centre Comarcal de Gestió de Residus, ubicat a la Finca Mas d’en Duran al municipi de Botarell.

Deixalleria comarcal

La deixalleria mòbil és una eina a l’abast dels veïns i veïnes de la comarca per ajudar a poder reciclar tots aquells residus de petites dimensions que no van als contenidors que ens trobem a peu de carrer.

Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil és una eina a l’abast dels veïns i veïnes de la comarca per ajudar a poder reciclar tots aquells residus de petites dimensions que no van als contenidors que ens trobem a peu de carrer

Servei Porta a porta

El ‘Porta a Porta’ (PaP), és el servei de recollida selectiva de la comarca i implica la participació de la ciutadania al lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa seguint el calendari establert.