977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

En relació amb l’incendi que ha afectat el Centre de Gestió de Residus del Baix Camp, la presidència del Consell Comarcal Rosa Maria Abelló i la direcció de Secomsa, Toni Abelló, volen informar que:

1. L’incendi que es va iniciar la matinada del divendres 14 d’abril ha tingut una petita afectació pel que fa als danys materials, sense que hagi afectat les instal·lacions principals, i no s’han hagut de lamentar danys personals. El servei de recollida i de tractament s’ha mantingut en funcionament, mentre Secomsa continua la gestió de les seqüeles de l’incendi.

2. L’incendi ha afectat la campa on s’acumula la fracció vegetal procedent d’esporga municipal, jardineria, i sector agrari. Aquest residu es tritura i s’utilitza, posteriorment, en el procés de compostatge. L’origen de l’incendi se situa en el procés natural de compostatge de les restes vegetals acumulades i la situació climatològica. S’han vist afectats 28.500 m³ de residus vegetals.

3. Els bombers van donar per estabilitzat el foc cap a les 13 h del divendres i a les 18 h marxen de la planta amb indicacions a la direcció sobre el procediment a seguir per mantenir la combustió interna de la pila vegetal sota control, ja que no és possible apagar-la. El fort vent que comença a bufar a la zona la nit del divendres revifa de nou el foc. Els bombers tornen a la planta i, conjuntament amb el personal de Secomsa, es treballa intensament perquè les naus i instal·lacions de tractament no es vegin afectades. S’aconsegueix aquest objectiu.

4. Dissabte, 15 d’abril, a les 19 h, els bombers donen per estabilitzat de nou el foc i donen instruccions a la direcció sobre com procedir per mantenir sota control la combustió interna de la pila. El canvi en les condicions climatològiques, sense vent, ha afavorit la situació.

Per a fer front a la situació:

1. S’ha reforçat el servei de vigilància privada a la nit.

2. S’han establert torns de 24 hores entre el personal per mantenir sota vigilància la campa de vegetal, que està en combustió interna, i que també es controla des de les càmeres de seguretat de la planta.

3. Conjuntament amb els bombers, la presidència i la direcció de Secomsa proposa escampar les cendres per afavorir l’apagament natural de l’incendi tan aviat com es pugui. Totes les accions que es realitzen tenen el vistiplau dels bombers fins que aquest cos no doni per extingit l’incendi.

4. La presidència i la direcció de Secomsa està treballant amb l’Agència de Residus de Catalunya la millor solució per tractar les cendres originades, ja que es tracta d’un residu que s’ha de tractar correctament.

5. La preocupació actual de la presidència i la direcció de Secomsa és que revifi el vent, perquè segons la direcció que prengui pot dificultar el normal funcionament de les plantes de tractament, i potser s’haurien de desallotjar les oficines i s’haurien de modificar els torns de treball per evitar l’exposició del personal al fum.

6. El fum en cap moment no ha estat tòxic, segons les mateixes mesures fetes pels bombers.

7. La presidència i la direcció de Secomsa treballa per habilitar un altre espai fora de les instal·lacions del Centre de Gestió de Residus per recepcionar la fracció vegetal.

8. Tot i que encara manca fer una valoració de danys materials, cal indicar que la part més afectada ha estat la nau taller, ja que el foc va afectar els vidres i els aparells d’aire condicionat. També s’han vist afectades unes trinxeres, especialment els sistemes de ventilació, una vintena d’oliveres d’una finca veïna, i s’haurà de revisar alguna part de la instal·lació elèctrica, entre altres aspectes.

9. La presidència i la direcció de Secomsa calcula que en un mes es pot tornar a la situació prèvia a l’incendi un cop aquest es declari extingit.

Finalment, la presidència i la direcció de Secomsa volen valorar molt especialment i agrair profundament la implicació i el compromís de tot el personal de Secomsa des del primer moment per afrontar, tant les tasques d’extinció com de vigilància i protecció de les instal·lacions, sense descuidar el normal funcionament dels serveis que es presten als municipis.

Alhora, també volen agrair la comprensió i col·laboració dels ajuntaments en aquests moments de dificultat.