977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Les visites a la planta que s’ofereixen des de Secomsa als centres educatius del territori son una excel·lent manera de poder explicar la gestió dels residus domèstics, per ajudar a sensibilitzar la població envers la necessitat de reciclar i finalment, desmuntar els mites que la brossa s’acaba barrejant tota i no es recicla.

Durant les visites es fa un recorregut dalt d’un trenet adaptat per l’activitat al voltant de les dues plantes de tractament de fracció Resta/rebuig i de la fracció Orgànica per conèixer el cicle del tractament d’aquests residus i com a partir d’aquest s’aconsegueix energia elèctrica, el compost d’utilitzat per l’agricultura i la jardineria i la recuperació d’espais perduts.