977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Representants de diverses administracions comarcals han visitat les obres de construcció de les trinxeres per al tractament de la fracció vegetal i orgànica, que s’ubiquen en les instal·lacions comarcals de gestió de residus que hi ha a Botarell. Concretament han participat en la visita membres del Consorci de Gestió de Residus, encapçalats pel seu presidentArnau Guasch; el director de l’Agència de Residus de CatalunyaJosep Maria Tost; la presidenta i el gerent de l’empresa pública comarcal SECOMSARosa Abelló i Sergi Ciurana, i el president del Consell Comarcal del Baix CampJoaquim Calatayud, a més d’altres alcaldes com el de BotarellLluís Escoda, el de VilaplanaJosep Bigorra, i l’alcaldessa de PradesLídia Bargas.
 

Les obres consisteixen en la contrucció d’una nau oberta que té vuit trinxeres airejades que donaran suport a les plantes d’orgànica i resta. Amb una capacitat nominal de tractament de 18.000 tones l’any, el projecte ha estat licitat per un pressupost final de 889.047,62 euros

L’objectiu d’aquesta construcció és millorar el procés de compostatge de l’elevat excedent de fracció vegetal que l’empresa tracta cada any, així com millorar la capacitat de tractament de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva i de la fracció resta.

La nau té una superfície d’uns 1.600 m2 i una estructura prefabricada de formigó, coberta de planxa d’acer, sense tancaments. Aquesta està situada a la zona anomenada “la campa del vegetal”, que és un terreny sense paviment, en mig de la planta de compostatge i de tractament de la fracció resta, per tal de facilitar l’ús de les trinxeres per les dues instal·lacions. 

A l’interior de la nau s’estan construïnt les vuit trinxeres airejades per un sistema de ventilació d’impulsió, que facilitarà el procés aeròbic necessari per al compostatge de la fracció vegetal i/o orgànica.

Les vuit trinxeres tindran unes mides aproximades de 6.0 m x 25 m: les amplades de les trinxeres vénen marcades pels pilars de la nau per tal que no interfereixin amb la maniobrabilitat de la pala carregadora. Es preveu executar murs de formigó de 3.0 m d’alçada amb formigó HA35/B/20/IV+Qc. En la zona posterior a les trinxeres s’executarà una sala de 4.85 m d’amplada amb maó perforat, d’uns 3.0 m d’alçada. Aquesta sala comptarà amb els ventiladors per les trinxeres, els plènums i tot el que fa referència a control pel funcionament de les trinxeres. 

La planta de tractament de la fracció resta té la capacitat de processar fins a 87.000 tones de residus anuals, dels quals s’obtenen materials per reutilitzar, com ara primeres matèries i biogàs, útil per a generar energia elèctrica. Mitjançant els 2 motors en funcionament, actualment s’està produïnt 5 milions de m3 de biogàs, una xifra superior a la que es consumeix.

Gràcies a les noves trinxeres, es millorarà també el procés de compostatge, ja que estarà més controlat, es produiran menys lixiviats, i serà més ràpid en la primera fase de descomposició de la fracció orgànica i vegetal. D’aquesta manera s’arribarà a la temperatura adequada per eliminar els patògens i s’assolirà el grau de maduresa correcte en el temps requerit. 

Les dues plantes de residus estan gestionades per l’empesa pública comarcal Secomsa, que dóna servei a 92 municipis de les comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, amb una població total de 558.496 habitants.