977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

L’Agència Catalana de Residus de Catalunya ha concedit una subvenció directa a favor del Consell Comarcal del Baix Camp per la gestió de residus.

El Govern de la Generalitat ha autoritzat a l’Agència Catalana de Residus de Catalunya (ARC) a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal del Baix Camp pel Consorci de Gestió de Residus i a SECOMSA. La dotació econòmica té un import de 29 milions d’euros (20.582.573,40?€, IVA inclòs) i anirà destinada a l’ampliació i la millora de les plantes de tractament.

Tres actuacions previstes

En primer lloc, l’actuació d’ampliació i millores de la planta Mecano-biològica de tractament de la fracció resta (PMB). L’import d’aquesta actuació està pressupostat en la quantitat de 13.552.601,24 €, més IVA.

En segon lloc, la modificació de la línia actual de pretractament de la matèria orgànica de la planta de compostatge de Botarell (PC), per tal de poder pre tractar directament la fracció orgànica i poder-la tractar posteriorment en el procés de digestió anaeròbia que hi ha en la planta Mecano-biològica. L’import d’aquesta actuació està pressupostat en la quantitat de 726.790,00 € més IVA.

En tercer i últim lloc, l’actuació de la realització d’un Overhaul dels tres digestors de la PMB de tractament de la fracció resta. L’import d’aquesta actuació està pressupostat en la quantitat de 2.731.000 €, més IVA

L’actuació està prevista al PINFRECAT, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.