977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Cada 24 d’octubre se celebra el dia de la conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic.

Aquesta data consisteix en una jornada de conscienciació i reflexió sobre els efectes nocius i devastadors del canvi climàtic en el planeta amb la finalitat de buscar solucions i frenar la seva evolució.

Per tal d’actuar contra efectes catastròfics del canvi climàtic, s’ha marcat la data del 2030 per tal que els governs d’arreu del món actuïn ràpidament i amb polítiques a llarg termini per evitar un punt de no retorn en l’avenç accelerat de l’escalfament global.

Conseqüències

El canvi climàtic és la variació a llarg termini de les temperatures i els patrons climàtics. Aquest pot ser provocat per causes naturals o per l’impacte de l’ésser humà sobre la terra. Avui en dia, a causa dels accelerats i contundents efectes que provoca, escassetat d’aigua, desgel dels pols, augment dels nivells d’aigua, i catàstrofes naturals constants i extremes, no hi ha dubte que es tracta d’un canvi climàtic a causa de l’activitat humana.

Causes

Els combustibles fòssils i les pertinents emissions de gasos d’efecte hivernacle són les causes principals de l’escalfament global.

 • La generació d’energia s’obté a partir de combustibles fòssils que provoquen una gran quantitat d’emissions globals. Gran part de l’electricitat es genera a través de la combustió de gas o carbó, fet que genera gasos d’efecte hivernacle. És per això que és necessari fer una transició a les energies renovables.
 • Els productes de fabricació comporten emissions provinents de la crema de combustibles fòssils per produir l’energia necessària durant els processos de fabricació.
 • La desforestació de boscos per crear granges o altres instal·lacions provoquen emissions, ja que en tallar els arbres s’allibera el carboni que emmagatzemaven. Cada any es destrueixen 12 milions d’hectàrees de boscos.
 • La gran majoria dels mitjans de transport funcionen amb combustibles fòssils.
 • La producció dels aliments és un procés que contribueix a l’escalfament global a causa del pasturatge, l’alimentació del bestiar, l’ús d’adobs i fertilitzants pels cultius, i el consum de l’energia per la maquinària i el transport dels productes.
 • L’energia als edificis residencials i comercials consumeixen més de la meitat de l’electricitat total.
 • El consum excessiu de la societat.

Com podeu ajudar a frenar el canvi climàtic?

 • Reduïu, reutilitzeu i recicleu. Genereu menys residus i separeu correctament els residus a la fracció que pertoqui.
 • Eviteu consumir productes de plàstic, ja que aquests en degradar-se alliberen gasos d’efecte hivernacle. Opteu per utilitzar bosses i envasos reutilitzables, ampolles i carmanyoles sostenibles. 
 • Reduïu emissions de CO₂ fent servir el transport públic o desplaçant-vos en bicicleta.
 • Estalvieu energia apostant per electrodomèstics eficients i desendolla els aparells que no facis servir.
 • Compreu local i de proximitat, optant per consumir productes de temporada i de km 0 per evitar la contaminació provocada pel transport de mercaderies.

Des de Secomsa, Serveis Comarcals Mediambientals, s’organitzen campanyes i activitats amb l’objectiu d’informar i conscienciar sobre la necessitat del reciclatge en origen, i s’incentiva la sensibilització a la població informant sobre com cal gestionar els residus i quins beneficis globals aporta el seu reciclatge.