977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

En relació amb l’incendi, iniciat la matinada del passat 14 d’abril,  a la campa de fracció vegetal del Centre de Gestió de Residus del Baix Camp, la presidència i la direcció de Secomsa, volen informar que:

  1. Des del dissabte 15 d’abril els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat el foc i amb una previsió d’autocombustió d’entre 30 i 40 dies.
  2. El fum provinent de les cendres ha estat derivat, en tot moment, de la crema controlada d’aquesta i no ha sigut tòxic per a la població.
  3. La intenció de l’empresa ha estat rebaixar els dies de crema previstos a priori a 20 o 30. Per això, s’han accelerat les cremes controlades fins al punt que ens trobem ara, en el fet que s’ha aconseguit apagar el 70% de la superfície afectada.
  4. Des de la data de l’incendi, cada dia de 9 a 12 h els treballadors de Secomsa fan tasques de manteniment de les cendres, com remoure-les i escampar-les, sota la supervisió del cos de Bombers de la Generalitat.
  5. Des de Secomsa s’ha demanat als Ajuntaments que, provisionalment, emmagatzemin o derivin a altres centres de gestió les podes vegetals amb cost a càrrec de Secomsa, ja que de moment no es poden recepcionar al Centre de Gestió de Residus.
  6. La gestió de les cendres de la poda vegetal s’està duent a terme juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això, des de Secomsa es preveu que:

  1. En 5 o 6 dies naturals el fum baixi i no sigui tan notori com fins ara.
  2. A partir de dilluns 8 de maig, i sempre que Bombers ho autoritzi, el Centre de Gestió de Residus podrà començar a rebre i emmagatzemar la poda vegetal dels Ajuntaments a la nova zona habilitada.
  3. Una vegada Bombers doni per extingit el foc es començaran les tasques pertinents per retirar totes les cendres sota les indicacions de l’Agència de Residus de Catalunya.

La presidència i direcció de Secomsa volen valorar i agrair profundament la tasca del personal de l’empresa des del primer moment per afrontar les tasques d’extinció i vigilància, sense descuidar el normal funcionament dels serveis que es presten als municipis.

També volen agrair la tasca i coordinació amb Bombers que s’ha fet en tot moment i, sobretot, la paciència i la comprensió dels municipis veïns per l’afectació que han tingut pel fum. En aquest sentit, la direcció demana disculpes per les molèsties ocasionades.