977 10 32 16 secomsa@secomsa.cat

Recollida selectiva en origen, reciclatge i tractament de residus municipals.

Recollida selectiva en origen, reciclatge i tractament de residus municipals.

Recollida selectiva en origen, reciclatge i tractament de residus municipals.

Recollida selectiva en origen, reciclatge i tractament de residus municipals.

Recollida de residus

El 1996, Secomsa inicia el servei de recollida selectiva de les diferents fraccions de residus municipals.

Tractament de residus

Els serveis de tractament de residus que gestiona Secomsa i Secomsa Gestió es duen a terme al Centre Comarcal de Gestió de Residus, ubicat a la Finca Mas d’en Duran al municipi de Botarell.

Deixalleria comarcal

La deixalleria mòbil és una eina a l’abast dels veïns i veïnes de la comarca per ajudar a poder reciclar tots aquells residus de petites dimensions que no van als contenidors que ens trobem a peu de carrer.

Mas d'en Duran

La Finca Mas d’en Duran és on està ubicat el Centre Comarcal de Gestió de Residus, en el municipi de Botarell.

Notícies

MWh d'energia verda generada en un any

tones d'emissions de CO2 reduïdes a l'any

municipis on SECOMSA presta servei de recollida