Gots reciclables per als centres de treball del Consell Comarcal i les societats públiques

El Consell Comarcal del Baix Camp i Secomsa s'han adherit a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 16 al 24 de novembre. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reduir i prevenir la producció de residus.

L'ens comarcal i els seus ens dependents aposten per reduir la producció de gots de plàstic d'un sol ús i millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus als seus centres de treball. Per aconseguir aquests objectius s'han previst diverses accions. La primera, ha estat conèixer la situació de partida i per això durant una setmana s'ha mesurat la producció de gots de plàstic i d'altres residus als diferents centres de treball.

La segona acció duta a terme és una acció informativa per a totes les persones treballadores de l'entitat comarcal i les empreses públiques, on s'ha explicat amb detall les mesures portades a terme per reduir la producció de gots de plàstic d'un sol ús i per millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions.

La tercera acció serà implantar les mesures previstes per reduir l'ús de gots de plàstic d'un sol ús a les fonts d'aigua i a la màquina de cafè dels centres de treball i per millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus a la seu comarcal.

La quarta acció serà recomptar de nou l'ús de gots de plàstic d'un sol ús, per comprovar la millora i informar-ne dels resultats.