Secomsa Gestió és una empresa que pertany al Consell Comarcal del Baix Camp com a empresa integrada dins de Secomsa, i que s'encarrega de gestionar el tractament dels residus urbans.

 

L'objectiu principal que persegueix la nostra empresa és intentar treure el màxim profit del rebuig urbà que es rep un cop efectuades les recollides selectives, i reciclar i transformar aquests elements en nous productes útils per la societat.

La tasca que desenvolupa Secomsa Gestió permet retornar aquesta materials a la societat generant, així, un gran estalvi mediambiental, fruït de la reducció del volum de deixalles i de la contaminació que aquestes produeixen al ser eliminades.

En un moment on l'activitat econòmica i l'auge del consumisme, a nivell generalitzat, produeix tal quantitat de residus que posa en risc el nostre entorn i l'equilibri natural, fa indispensable el treball d'una empresa com Secomsa Gestió que contribueix a donar una nova vida i uns nous usos a la brossa o rebuig.

Cal destacar que, no només el material final que produïm és fruït del reciclatge sinó que, gràcies a l'alt nivell tecnològic que tenim avui en dia, durant el procés de producció també es pot aprofitar l'energia que es desprèn durant la transformació d'aquests materials.

D'aquesta manera, Secomsa Gestió opera seguint un cicle complert de reciclatge que es nodreix dels nous productes transformats, per l'ús i el consum públic, i de la producció d'energia elèctrica o "energia verda", com s'anomena la que prové dels materials reciclats.

Amb això, a part de reduir l'impacte ambiental del que parlàvem, també es crea un nou mercat basat en els productes de sostenibilitat que tenen com a finalitat l'ús com a servei públic, per exemple la construcció d'obra municipal a partir d'aquests.

Per tant, el servei que ofereix Secomsa Gestió no només segueix els preceptes que estableix la normativa i els dictàmens europeus sinó que vol anar més enllà per donar resposta a la pregunta: "Què fer amb el gran volum de residus que generem?. Per nosaltres aquesta resposta és concreta, transformar-los.

Com a president de Secomsa Gestió, em plau donar-vos la benvinguda a aquest espai web per tal que pugueu conèixer el treball que la nostra empresa ha realitzat fins ara i que seguiu les nostres passes cap al futur.

 

President de Secomsa Gestió, SL