Secomsa Gestió

Secomsa Gestió, SL és una societat mercantil constituïda el 2006 i que pertany íntegrament a la Societat de Serveis Comarcals Mediambientals (Secomsa).

L’activitat principal que desenvolupa aquesta empresa es basa en la gestió de la planta mecànica-biològica de tractament de la fracció resta dels residus municipals del Camp de Tarragona, que està situada al municipi de Botarell dintre del complex de la Finca Mas d’en Duran.

La planta de tractament de la fracció resta té la capacitat de processar fins a 87.000 tones de residus anuals, dels quals s’obtenen materials per reutilitzar, com ara primeres matèries i biogàs, útil per produir energia elèctrica.

La fracció resta dels residus municipals s’extreu de la recollida dels residus no segregats en les  recollides selectives però que encara poden contenir materials valoritzables (vidre, paper-cartró, envasos lleugers, metalls i plàstics).

La tasca de Secomsa Gestió es concreta en extreure aquestes fraccions de residus que encara es poden recuperar i transformar “la resta” en altres materials reutilitzables.

L’equip destinat a la planta de Secomsa Gestió esta constituït per 40 persones que treballen per la recuperació d’aquests residus a través d’una sèrie de processos o fases de transformació de la resta.

Secomsa GestióSecomsa gestió